Nieuws

Operationele module 2017 een doorslaand succes

21 december 2017

De VOG Operationele Module 'De Toekomt van de Genieofficier, leren uit het Verleden' was een doorslaand succes! Met 140 geëngageerde deelnemers en top Inleiders als LGen Hans van Griensven (Uruzgan) en Bgen b.d. Otto van Wiggen (Koude Oorlog), Lkol Jasper Kremers (Mali) en Lkol Jos Dirkx (Litouwen). Alle inleidingen werden direct gevolgd door Tactical Decision Games waarmee de 15 syndicaten aan de slag konden. Het geheel werd begeleid door Moderator Kol Gert-Jan Kooij die de zaal tot het laatste moment wist te boeien en te prikkelen, niet in de laatste plaats door zijn interactieve zoektocht naar de kwaliteiten van de Genieofficier van de toekomst! Dit was een dag waar alle deelnemers een stimulans voor de toekomst aan zullen overhouden.

Voor meer foto's: pagina