Nieuws

OPHEFFING 460 GENIEGEVECHTSGROEP 1959 - 1994

Lkol b.d. Jan Kamminga
06 februari 2018

De mobilisabele territoriale 460 Geniegevechtsgroep werd ongeveer 24 jaar geleden opgeheven. Ouderen hebben er zeker nog herinneringen aan. De vier bataljons van de eenheid, evenals de zelfstandige compagnieën kwamen regelmatig op voor herhalingsoefeningen. De hoofdtaak van de groep was het in stand houden van hoofdaanvoerwegen op het Nederlandse grondgebied (de oost - west lijn). Brugslag (bailey op dekschuiten), veerdiensten en weg- en spoorwegherstel werden veelvuldig beoefend. Qua personele bezetting bestond 460 Geniegevechtsgroep uit reservisten en beroepspersoneel geplaatst op vredesfuncties.

Gezamenlijk namen zij deel aan de herhalingsoefeningen. De opheffing van 460 Geniegevechtsgroep was voor wijlen luitenant-kolonel Eef Haar en de auteur, respectievelijk hoofd van de Sectie Genie van het Nationaal Territoriaal Commando en plaatsvervangend commandant 460 Geniegevechtsgroep, aanleiding om de geschiedenis van de eenheid uit te pluizen. Dit alles heeft geleid tot een historisch overzicht met beschrijvingen van de oefeningen, de namen van de commandanten en hun functieperiodes, fotomateriaal en geraadpleegde documenten. Al dit materiaal is in handen van onze bekende kapitein b.d. Henk Hoeve. Henk heeft aangegeven dat, indien iemand warme belangstelling heeft om het materiaal eens in te zien, er contact met hem mag worden opgenomen om het een en ander af te stemmen. Zijn contactgegevens vindt u in de (afgeschermde) ledenlijst. M.v.g. lkol Jan Kamminga.