Nieuws

Mededelingen (update 25 mei 2020)

Webbeheerder
23 mei 2020

Beste leden,

We hadden onze 70ste VOG verjaardag met een groots lustrumfeest willen vieren op vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek. De coronabeperkingen laten vooralsnog echter geen bijeenkomsten toe van meer dan 100 personen. Daarom is in overleg met de Lustrumcommissie besloten ons lustrumfeest één jaar uit te stellen. Indien op dat moment ook sprake zal zijn van het verdrijven van het virus uit onze samenleving, zal dat des te meer reden zijn om dit op het lustrumfeest uitbundig te vieren.


d0808f89f3395a827adbdb8cc6a32da134e61308a2e6fe79eee665cca578354cf8fc6541cb07939b6337e2abc6b883aec16100a5adbfab20f876c7e007866718Voor het VOG/VGOO golftoernooi op 28 augustus 2020 en de geplande VOG jaarvergadering op 9 oktober 2020 houden we nog een slag om de arm. U krijgt daarover tijdig bericht.
Vooruitlopend alvast de jaarrekening en verslag kascontrole, zie pagina ledenvergadering (inloggen!) Namens het bestuur van de VOG wens ik u veel sterkte in deze uitzonderlijke tijd en wens u en de uwen het behoud van een goede gezondheid!

Huib van Lent

Voorzitter VOG