Nieuws

VOG najaarsvergadering vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek geannuleerd!

Webbeheerder
30 september 2020

Helaas hebben we moeten besluiten de VOG najaarsvergadering van 9 oktober 2020 in Bronbeek af te zeggen.
De landelijke corona aanwijzingen van 28 september jl. laten deze bijeenkomst niet toe.
We waren erg blij met het grote aantal aanmeldingen (meer dan 90!)en we hopen dat ook velen bij de
volgende VOG ledenvergadering aanwezig zullen zijn.
Vooralsnog gaan we uit van een bijeenkomst op 9 april 2021, wederom in Bronbeek.
Tijdens deze ledenvergadering zal Bgen b.d. Huib van Lent de
VOG-voorzittershamer officieel overdragen aan zijn beoogde opvolger, Kolonel Tjeerd Blankestijn.
Tot die datum zal Kolonel Blankestijn wel al optreden als waarnemend voorzitter van de VOG.
Vooruitlopend op de ALV 2021 is op pagina Vereniging/ledengedeelte/ledenvergadering de begroting 2021 al in te zien!

Namens het bestuur van de VOG.
Brigade-generaal b.d. Huib van Lent