Nieuws

Petitie Defensie

Voorzitter VOG
28 januari 2021

Aan alle belangstellenden,

De VOG wil u attent maken op een burgerinitiatief ter ondersteuning van defensie. De krijgsmacht staat er niet goed voor. Minister Bijleveld van Defensie geeft toe dat we onvoldoende beschermd zijn tegen de huidige en toekomstige dreigingen. Dat wordt o.a. duidelijk in de Defensievisie 2035, zie https://www.youtube.com/watch?v=96Ga6uvFpFU .

Zullen onze volksvertegenwoordigers gehoor geven aan haar oproep om aanzienlijk meer in defensie te investeren? Een groep verontruste burgers is daar niet gerust op. Zij acht het nu tijd om breed in de samenleving aandacht te vestigen op de staat van de Krijgsmacht, en de verantwoordelijke politici op te roepen nu echt stappen te nemen om deze dramatische situatie in de komende regeerperiode te verbeteren. Dat doen ze via een petitie.
U kunt de petitie onderteken op de site https://psst.nl

Geniegroet,
Voorzitter VOG