Nieuws

VOG Voorjaarsvergadering vrijdag 9 april 2021

Webbeheerder
10 februari 2021

Vanwege de corona uitbraak vorig jaar hebben we onze VOG voorjaarsvergadering op 24 april 2020 en onze najaarsvergadering op 9 oktober 2020 moeten afzeggen. Mede gelet op het reünieaspect van onze bijeenkomsten willen we zodra dat kan weer fysiek bij elkaar komen. Het bestuur heeft de voorjaarsvergadering 2021 gepland voor vrijdag 9 april in Bronbeek. In verband met de laatste corona vooruitzichten is echter een uitstel naar 14 mei 2021 niet uitgesloten. Hierover besluiten we begin maart.      

Het beoogde programma is als volgt:

12.30 lunch in Kumpulan

14.00 Ledenvergadering in Sumatrazaal

15.30 Lezing over het Genieoptreden in Nederlandsch Indië door prof. dr. Ben Schoenmaker, directeur NIMH.

16.30 afsluitende borrel

17.30 einde bijeenkomst                                                                                                                                                                                                                          

Na de lunch vinden alle activiteiten plaats in de Sumatrazaal van het Kumpulan op Landgoed Bronbeek. Deze Sumatrazaal voldoet aan alle RIVM richtlijnen. Zo is de 1,5 meter afstand gewaarborgd door de zitplaatsen, is er een routescheiding en beschikt de zaal over een goede luchtcirculatie (zie foto).

Tijdens deze vergadering zullen we o.a. de collega’s herdenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en staat een bestuursverkiezing op de agenda met o.a. het voorstel de voorzittershamer, die gedurende een periode van ruim twaalf jaar in handen is geweest van brigade-generaal b.d. Huib van Lent,  over te dragen aan Kolonel Tjeerd Blankestijn. Uiteraard zal deze overdracht op passende wijze plaatsvinden. Ook zal Gen b.d. Peter van Uhm aanwezig zijn om een cheque voor de stichting Hulphond in ontvangst te nemen.

Aan deze VOG bijeenkomst zijn voor u en uw partner geen deelnamekosten verbonden. 

Routebeschrijving volgt na aanmelding.                                                                                                                  Op Bronbeek zijn voldoende gratis parkeerplaatsen.

Aanmelding
U kunt zich na 11 maart 2021 aanmelden via de VOG website www.vog-genie.nl of via een antwoord op deze email aan secretaris@vog-genie.nl .