Nieuws

VOG voorjaarsvergadering vrijdag 25 juni 2021 in Bronbeek

Webbeheerder
17 april 2021

Vanwege de corona uitbraak hebben we vorig jaar onze VOG ledenvergaderingen moeten afzeggen. Mede gelet op het reünieaspect van onze bijeenkomsten willen we zodra dat kan weer fysiek bij elkaar komen. Vanwege de corona maatregelen moeten we de voorjaarsvergadering van vrijdag 14 mei 2021 uitstellen naar vrijdag 25 juni 2021, wederom in Bronbeek.

Het beoogde programma is als volgt:

12.30 lunch in Kumpulan

14.00 Ledenvergadering in Sumatrazaal

15.30 Lezing over het Genieoptreden in Nederlandsch Indië door NIMH.

16.30 afsluitende borrel

17.30 einde bijeenkomst

Na de lunch vinden alle activiteiten plaats in de Sumatrazaal van het Kumpulan op Landgoed Bronbeek. Deze Sumatrazaal voldoet aan alle RIVM richtlijnen. Zo is de 1,5 meter afstand gewaarborgd door de zitplaatsen, is er een routescheiding en beschikt de zaal over een goede luchtcirculatie (zie foto).

Tijdens deze vergadering zullen we o.a. de collega’s herdenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en staat een bestuursverkiezing op de agenda met o.a. het voorstel de voorzittershamer, die gedurende een periode van ruim twaalf jaar in handen is geweest van brigade-generaal b.d. Huib van Lent,  over te dragen aan Kolonel Tjeerd Blankestijn. Uiteraard zal deze overdracht op passende wijze plaatsvinden. Ook zal Gen b.d. Peter van Uhm aanwezig zijn om een cheque voor de stichting Hulphond in ontvangst te nemen.

Aan deze VOG bijeenkomst zijn voor u en uw partner geen deelnamekosten verbonden.

Routebeschrijving volgt na aanmelding.

Op Bronbeek zijn voldoende gratis parkeerplaatsen.

Aanmelding
De inschrijvingen voor 14 mei komen hiermee te vervallen. U kunt zich opnieuw aanmelden voor 25 juni 2021 via een antwoord per e-mail aan secretaris@vog-genie.nl .