Verenigingsinformatie

De Vereniging draagt de naam: Vereniging van Officieren der Genie (VOG) Is op 1 september 1950 opgericht en heeft als doelstelling:

  1. Het bevorderen van de kameraadschap tussen haar leden;
  2. Het bevorderen van het onderling contact tussen de leden;
  3. Het bevorderen van een juist inzicht in de doelstellingen en de daaruit voortvloeiende taken van het Wapen der Genie;
  4. Het bevorderen van de kennis van geschiedenis en traditie van het Wapen der Genie;
  5. Het levendig houden van de tradities van het Wapen der Genie;
  6. Het inlichten van de leden over personeelsmutaties, organisatiewijzigingen, werken, oefeningen, operationele inzet en andere gebeurtenissen bij het Wapen der Genie;
  7. Het behartigen van voor de vereniging en haar leden interessante zaken.
Statuten: zie pdf
Geschiedenis: zie pdf

Dagelijks bestuur

Voorzitter: bgen bd H.M. van Lent (profiel
Vice-voorzitter (tvs regio vert.): Kol (R) ir. M. Rol (profiel)
Secretaris: maj bd D.C.P.Janse (profiel)

Overige bestuursleden

Vertegenwoordiger reservisten: kap (R) ir. H. Cox
Webbeheerder/ledenadmin: maj bd A.J.J. Aarendonk (profiel)
Hoofdredacteur: lkol bd T.H.A. van Kauuwen (profiel)
Bestuurslid: maj ing. A.T.M. Verbiesen
Bestuurslid: kap Ing. C.P. Corvers
Bestuurslid: kap D. Lourens

Ereleden

Oprichter: Kol b.d. J.C.G. Nottrot (†)
Ere voorzitter: Genm tit bd J.J. de Wolf) (†)
Ereleden:
Bgen bd H.M. van Lent
Kol bd J. Brandenburgh
Kol bd L. Breure (†)
Res kol tit bd H.B. Driessen (†)
Lkol bd J. Kamminga
Prof. W.J.M. Krul (†)
Lkol bd H.H.E. Lemmens
Kol bd J.W.C. Loonen (†)
Lkol bd Ing. G. Minderhoud (†)
Maj bd B.W. Nagel (†)
Kol bd J.C.G. Nottrot (†)
Genm tit bd J.J. de Wolf (†

Leden van Verdienste:
Lkol R.L. Broeksma
Lkol bd Ing G. Minderhoud (†)
Maj bd A.J.J. Aarendonk
Lkol (R) bd A. de Koning (†)
Kap bd B. van Lune