Genie Symposium, samen banen we de weg

De krijgsmacht moet zich aanpassen aan een steeds complexere wereld waar het ondenkbare waar kan worden met een nauwelijks te bevatten snelheid en onvoorspelbaarheid. Aanpassingsvermogen (adaptiviteit) is hiermee van existentieel belang voor de krijgsmacht en de Nederlandse samenleving als geheel.

Het Regiment Genietroepen is van oudsher nauw verbonden met de samenleving. Daarnaast zijn genisten “pioniers’ en is ons motto niet voor niets “improvise to succeed”. De genie is ondernemend en daarmee een uitermate geschikt platform om het concept van de Adaptieve Krijgsmacht tot praktijk te brengen.

----------------------------------

Met als titel “samen banen we de weg” wordt op vrijdag 30 november door militaire en civiele deelnemers samen gekeken naar het concept “De adaptieve genie”.

Voor de lunch zal door topsprekers uit defensie en bedrijfsleven een visie worden geschetst op de adaptieve krijgsmacht.
Na de lunch zal in interactieve break-out sessies door militaire en civiele deelnemers samengewerkt worden aan het concept adaptieve genie. De dag zal worden afgesloten met een Roast, bekend van Comedy Central.

Programma (Kijk voor het complete programma op www.geniesymposium.nl

Ochtend topsprekers: 

  • Luitenant- Generaal Wijnen (Plaatsvervangend commandant Defensiestaf)
  • Jacco Vonhof (Voorzitter MKB)
  • Peter Struijk (algemeen directeur Fujifilm)
  • Brigadier-General M. Bazeley (UK Chief Engineer)
  • Dagvoorzitter: Kolonel Valk (Regimentscommandant regiment Genietroepen)

Lunch

Middag:

Afsluitende borrel en hap

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: 

Geniesymposium@mindef.nl