Vereniging Officieren Genie

Nieuws

 • Mars en Mercuriussymposium

  De vereniging Mars en Mercurius nodigt u uit voor de webinar van hun openbare symposium op 11 november om 15.00: Verankering van de krijgsmacht in de veranderende samenleving’

  Een terugkeer naar nationalisme en een verharding in internationale relaties: wereldwijde trends en ontwikkelingen die door de coronacrisis in het spotlicht gezet en zelfs versterkt zijn. Dat de coronacrisis impact heeft op onze samenleving is voor iedereen duidelijk. Dat de krijgsmacht een significante rol speelt in de aanpak van de crisis ook. Maar hoe verhouden zich de mondiale ontwikkelingen nu tot de nationale ontwikkelingen? En welke - veranderende - rol speelt de krijgsmacht daarin?

  Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit:
  15:00 Opening door Han ten Broeke MSc, Director of Political Affairs bij HCSS (moderator)
  15:10 De afbrokkeling van het multilateralisme: gevolgen voor EU en NAVO? door Jack Thompson PhD
            MA, (Strategic Analyst HCSS, Engelstalig)
  15:40 Internationale ontwikkelingen en hun invloed in Nederland, door Kol Hans van Dalen
            (Staf CLAS)
  16:10 Korte pauze
  16:20 Het Territoriaal Operatiecentrum (TOC): doel, visie en ervaringen, door Kol Piet Hagenaars
            (C TOC)
  16:50 Reservisten: schakel tussen krijgsmacht en samenleving, door Lkol Rob Moerman
            (Bureau Reservisten Staf CLAS)
  17:20 Wrap Up, door Genm Rob Jeulink (P-CLAS)
  17:35 Q+A, chatvragen, door Han ten Broeke
  17:50 Afronding door Han ten Broeke

  Aanmelding kan via deze link:
  https://www.livewebinar.eu/mars-en-mercurius/inschrijven-symposium-2020

  door: Webbeheerder op 25 oktober

  Lees meer
 • VOG najaarsvergadering vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek geannuleerd!

  Helaas hebben we moeten besluiten de VOG najaarsvergadering van 9 oktober 2020 in Bronbeek af te zeggen.
  De landelijke corona aanwijzingen van 28 september jl. laten deze bijeenkomst niet toe.
  We waren erg blij met het grote aantal aanmeldingen (meer dan 90!)en we hopen dat ook velen bij de
  volgende VOG ledenvergadering aanwezig zullen zijn.
  Vooralsnog gaan we uit van een bijeenkomst op 9 april 2021, wederom in Bronbeek.
  Tijdens deze ledenvergadering zal Bgen b.d. Huib van Lent de
  VOG-voorzittershamer officieel overdragen aan zijn beoogde opvolger, Kolonel Tjeerd Blankestijn.
  Tot die datum zal Kolonel Blankestijn wel al optreden als waarnemend voorzitter van de VOG.
  Vooruitlopend op de ALV 2021 is op pagina Vereniging/ledengedeelte/ledenvergadering de begroting 2021 al in te zien!

  Namens het bestuur van de VOG.
  Brigade-generaal b.d. Huib van Lent

  door: Webbeheerder op 30 september

  Lees meer
 • VOG/VGOO golftoernooi 2020

  Door corona omstandigheden kon het VOG/VGOO golftoernooi niet doorgaan op 5 juni en is het verplaatst naar vrijdag 28 augustus.
  De belangstelling was erg groot, meer dan 60 deelnemers aan de wedstrijd en 9 aan de clinic. Op golfbaan de Golfhorst in America verzamelden de deelnemers zich en om 12:00 uur opende voorzitter Huib van Lent van de VOG het toernooi, nadat de introducees van GPA waren voorgesteld en na de uitleg door de organisator van deze dag, Michel Monteban gingen de deelnemers om 13:00 van start. Onder redelijk tot goede weersomstandigheden stonden de deelnemers hun mannetje / vrouwtje. Nadat de laatste deelnemer terug was in het clubhuis begon het te regenen, we hebben dus geluk gehad met het weer deze dag.
  Na de prijsuitreiking en de BBQ ging iedereen moe maar voldaan weer huiswaarts.
  Voor een impressie, ga naar foto pagina

  D.z.v. de winnaars wordt nog een uitgebreid verslag gemaakt, inbegrepen overzicht van de winnaars, volgt z.s.m.!

  door: Webbeheerder op 29 augustus

  Lees meer