Vereniging Officieren Genie

Nieuws

 • VOG Voorjaarsvergadering vrijdag 9 april 2021

  Vanwege de corona uitbraak vorig jaar hebben we onze VOG voorjaarsvergadering op 24 april 2020 en onze najaarsvergadering op 9 oktober 2020 moeten afzeggen. Mede gelet op het reünieaspect van onze bijeenkomsten willen we zodra dat kan weer fysiek bij elkaar komen. Het bestuur heeft de voorjaarsvergadering 2021 gepland voor vrijdag 9 april in Bronbeek. In verband met de laatste corona vooruitzichten is echter een uitstel naar 14 mei 2021 niet uitgesloten. Hierover besluiten we begin maart.      

  door: Webbeheerder op 10 februari

  Lees meer
 • Petitie Defensie

  Aan alle belangstellenden,

  De VOG wil u attent maken op een burgerinitiatief ter ondersteuning van defensie. De krijgsmacht staat er niet goed voor. Minister Bijleveld van Defensie geeft toe dat we onvoldoende beschermd zijn tegen de huidige en toekomstige dreigingen. Dat wordt o.a. duidelijk in de Defensievisie 2035, zie https://www.youtube.com/watch?v=96Ga6uvFpFU .

  Zullen onze volksvertegenwoordigers gehoor geven aan haar oproep om aanzienlijk meer in defensie te investeren? Een groep verontruste burgers is daar niet gerust op. Zij acht het nu tijd om breed in de samenleving aandacht te vestigen op de staat van de Krijgsmacht, en de verantwoordelijke politici op te roepen nu echt stappen te nemen om deze dramatische situatie in de komende regeerperiode te verbeteren. Dat doen ze via een petitie.
  U kunt de petitie onderteken op de site https://psst.nl

  Geniegroet,
  Voorzitter VOG

  door: Voorzitter VOG op 28 januari

  Lees meer