Vereniging Officieren Genie

Nieuws

 • VOG/VGOO golftoernooi 2020

  Oproep aanmelding VOG/VGOO golftoernooi op 28 augustus 2020

  Het VOG/VGOO Golftoernooi gaat dit jaar in principe gewoon door op vrijdag 28 augustus, op golfbaan de Golfhorst, Raamweg 8, America, zullen wij u en eventueel uw partner ontvangen voor hopelijk een mooie golfdag. De kosten zullen ongeveer €50,- pp gaan bedragen (ontvangst, greenfee, bbq en prijsuitreiking)
  Uiteraard willen wij waken voor eenieders veiligheid en houden we, met de baan, de Corona-ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Alle bijzonderheden betreffende ontvangst, spelvorm en bbq/prijsuitreiking zult u dan ook pas medio augustus ontvangen en ja, het kan allemaal alsnog afgelast/aangepast worden. Maar zoals het er nu uitziet en als de huidige trend voortzet zullen er nauwelijks problemen zijn en zal alles zoals u gewend bent georganiseerd worden.
  De organisator Lkol Michel Montebaan wil inventariseren wat de animo is en tevens een aanvullend onderzoek doen, zodat wij de voorbereidingen kunnen starten.

  Hij verzoekt u dan ook per ommegaande, en uiterlijk 19 juni, de volgende vragen te beantwoorden en per mail aan hem te retourneren.
  Bij gebruik van deze link ziet u vanzelf de te beantwoorden vragen: (mp.monteban@mindef.nl):

  door: Webbeheerder op 05 juni

  Lees meer
 • Mededelingen (update 25 mei 2020)

  Beste leden,

  We hadden onze 70ste VOG verjaardag met een groots lustrumfeest willen vieren op vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek. De coronabeperkingen laten vooralsnog echter geen bijeenkomsten toe van meer dan 100 personen. Daarom is in overleg met de Lustrumcommissie besloten ons lustrumfeest één jaar uit te stellen. Indien op dat moment ook sprake zal zijn van het verdrijven van het virus uit onze samenleving, zal dat des te meer reden zijn om dit op het lustrumfeest uitbundig te vieren.


  d0808f89f3395a827adbdb8cc6a32da134e61308a2e6fe79eee665cca578354cf8fc6541cb07939b6337e2abc6b883aec16100a5adbfab20f876c7e007866718Voor het VOG/VGOO golftoernooi op 28 augustus 2020 en de geplande VOG jaarvergadering op 9 oktober 2020 houden we nog een slag om de arm. U krijgt daarover tijdig bericht.
  Vooruitlopend alvast de jaarrekening en verslag kascontrole, zie pagina ledenvergadering (inloggen!) Namens het bestuur van de VOG wens ik u veel sterkte in deze uitzonderlijke tijd en wens u en de uwen het behoud van een goede gezondheid!

  Huib van Lent

  Voorzitter VOG

  door: Webbeheerder op 23 mei

  Lees meer
 • Gezocht: verhalen over de Defensiehaven (Arnhem)

  Gezocht: verhalen over de Defensiehaven (Arnhem)

  Gemeente Arnhem en Erfgoed Gelderland zoeken mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de Defensiehaven en de IJssellinie.

  Tijdens de Koude Oorlog dreigde er een landinvasie vanuit het Oosten. De overblijfselen van de IJssellinie zijn stille getuigen van deze dreiging. Een van deze overblijfselen is de Defensiehaven in Arnhem. Dit jaar start de gemeente Arnhem met het uitbaggeren van de Defensiehaven. De gemeente wil haar inwoners informeren over de werkzaamheden en tegelijkertijd het verhaal achter deze historische locatie vertellen. Erfgoed Gelderland is gevraagd om de verhalen te verzamelen.
  De IJssellinie strekte zich uit van Nijmegen tot Kampen en kon grote gebieden onder water zetten ter verdediging van het land. Het bestaan van de IJssellinie werd tot haar opheffing in 1964 en daarna zo veel mogelijk geheim gehouden. (Persoonlijke) verhalen over de linie zijn daarom schaars. Erfgoed Gelderland en de gemeente Arnhem vinden het belangrijk dat deze verhalen worden opgetekend, omdat ze inzicht geven in de manier waarop deze bijzondere periode uit de geschiedenis werd beleefd.
  Zie ook: animatie (een goed bewaard geheim) op: https://vimeo.com/395474695 en PDF: Noodbrugpontonplan

  door: Webbeheerder op 02 mei

  Lees meer