Vereniging Officieren Genie

Nieuws

 • VOG Algemene Voorjaarsvergadering 2017

  De Algemene Ledenvergadering gehouden op 12 mei 2017 was weer een geweldig resultaat. Een uitstekend verlopen vergadering die een prachtig als onverwacht verloop kreeg.
  Aftredend vicevoorzitter Jan Kamminga werd geëerd met het unieke ‘Erelidmaatschap met een Kroon’ voor de 35 jaar dat hij de vereniging vanuit het bestuur heeft gediend. De voorzitter van de VOG, Huib van Lent, werd vervolgens zelf totaal verrast toen de vergadering hem op voordracht van het bestuur bij acclamatie benoemde tot ‘Erelid’ van de VOG. Het gold als een waardering voor de wijze waarop hij bijna negen jaar de vereniging heeft geleid. En toen moest het hoogtepunt nog komen. Tegen het einde van de vergadering vroeg Regimentscommandant Kolonel Burg Valk het woord en bij verrassing kwamen ook de Regimentsadjudant Frans Schilman en Marketentster Han Kok de zaal binnen. Penningmeester Kees Ockhuysen werd naar voren geroepen en hij ontvang een Regimentswaardering in de vorm van een Oorkonde, tezamen met de Commanders Coin van de Regimentscommandant. Kees kreeg deze regimentswaardering voor de vele jaren dat hij zich als penningmeester had ingezet voor de VOG en de Stichtingen Genie Historische Verzameling en Geniegeschiedschrijving, maar ook voor zijn inzet als reserveofficier o.a. in Bosnië Herzegovina. De aansluitende excursie op Fort Vechten maakte deze mooie VOG dag compleet!
    

  door: Voorzitter op 14 mei

  Lees meer
 • Welkom op onze vernieuwde website

  Een nieuwe ‘look and feel’ voor onze vertrouwde VOG website! Dat is natuurlijk eerst even wennen, maar ik weet zeker dat u er snel mee vertrouwd zult zijn. Ook een mooie aanleiding om alle rubrieken eens te verkennen! We zijn het Regiment Genietroepen bijzonder dankbaar dat zij onder de paraplu van hun nieuwe regimentswebsite ook voor verenigingen en stichtingen onderliggende websites mogelijk maakt. Een super initiatief van onze Regimentscommandant, Kolonel Burg Valk! Namens de VOG heeft Fons Aarendonk het regiment met raad en daad bijgestaan om dit voor elkaar te krijgen. Ook heeft hij als onze eigen webbeheerder de VOG website vorm en inhoud gegeven. En ik weet dat hij samen met Daan Janse menig uurtje heeft besteed aan het importeren nieuwe stijl van onze ledenlijst. Namens u allen wil ik hen hartelijk danken en complimenteren met het resultaat! Als u nog een onvolkomenheid tegenkomt, laat het hem dan even weten (webbeheerder/ledenadministratie).
  Uw eigen gegevens kunt u zelf in "Mijn profiel" actualiseren.
  De Vereniging Officieren der Genie, verbonden door kameraadschap!
  Een geniegroet van uw trotse voorzitter,
  Huib van Lent

  door: Voorzitter VOG op 22 februari

  Lees meer