Vereniging Officieren Genie

Nieuws

 • VOG najaarsvergadering vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek geannuleerd!

  Helaas hebben we moeten besluiten de VOG najaarsvergadering van 9 oktober 2020 in Bronbeek af te zeggen.
  De landelijke corona aanwijzingen van 28 september jl. laten deze bijeenkomst niet toe.
  We waren erg blij met het grote aantal aanmeldingen (meer dan 90!)en we hopen dat ook velen bij de
  volgende VOG ledenvergadering aanwezig zullen zijn.
  Vooralsnog gaan we uit van een bijeenkomst op 9 april 2021, wederom in Bronbeek.
  Tijdens deze ledenvergadering zal Bgen b.d. Huib van Lent de
  VOG-voorzittershamer officieel overdragen aan zijn beoogde opvolger, Kolonel Tjeerd Blankestijn.
  Tot die datum zal Kolonel Blankestijn wel al optreden als waarnemend voorzitter van de VOG.

  Namens het bestuur van de VOG.
  Brigade-generaal b.d. Huib van Lent

  door: Webbeheerder op 30 september

  Lees meer
 • VOG/VGOO golftoernooi 2020

  Door corona omstandigheden kon het VOG/VGOO golftoernooi niet doorgaan op 5 juni en is het verplaatst naar vrijdag 28 augustus.
  De belangstelling was erg groot, meer dan 60 deelnemers aan de wedstrijd en 9 aan de clinic. Op golfbaan de Golfhorst in America verzamelden de deelnemers zich en om 12:00 uur opende voorzitter Huib van Lent van de VOG het toernooi, nadat de introducees van GPA waren voorgesteld en na de uitleg door de organisator van deze dag, Michel Monteban gingen de deelnemers om 13:00 van start. Onder redelijk tot goede weersomstandigheden stonden de deelnemers hun mannetje / vrouwtje. Nadat de laatste deelnemer terug was in het clubhuis begon het te regenen, we hebben dus geluk gehad met het weer deze dag.
  Na de prijsuitreiking en de BBQ ging iedereen moe maar voldaan weer huiswaarts.
  Voor een impressie, ga naar foto pagina

  D.z.v. de winnaars wordt nog een uitgebreid verslag gemaakt, inbegrepen overzicht van de winnaars, volgt z.s.m.!

  door: Webbeheerder op 29 augustus

  Lees meer
 • Mededelingen (update 28 juli 2020)

  Beste leden,

  We hadden onze 70ste VOG verjaardag met een groots lustrumfeest willen vieren op vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek. De coronabeperkingen laten vooralsnog echter geen bijeenkomsten toe van meer dan 100 personen. Daarom is in overleg met de Lustrumcommissie besloten ons lustrumfeest één jaar uit te stellen. Indien op dat moment ook sprake zal zijn van het verdrijven van het virus uit onze samenleving, zal dat des te meer reden zijn om dit op het lustrumfeest uitbundig te vieren.


  f8fc6541cb07939b6337e2abc6b883aec16100a5adbfab20f876c7e007866718Info over de geplande VOG jaarvergadering op 9 oktober 2020, U krijgt daarover tijdig bericht.
  Vooruitlopend alvast de jaarrekening en verslag kascontrole, zie pagina ledenvergadering (inloggen!) Namens het bestuur van de VOG wens ik u veel sterkte in deze uitzonderlijke tijd en wens u en de uwen het behoud van een goede gezondheid!

  Huib van Lent

  Voorzitter VOG

  door: Webbeheerder op 28 juli

  Lees meer