Nieuws

Archief
 • Convocaat VOG najaarsvergadering vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek

  Een corona veilige VOG najaarsvergadering op 9 oktober 2020

  Vanwege de corona uitbraak begin dit jaar hebben we onze VOG voorjaarsvergadering op 24 april moeten afzeggen.
  Mede gelet op het reünieaspect van onze bijeenkomsten zocht het bestuur naar een mogelijkheid om dit jaar toch nog bij elkaar te komen. Dat doen we op vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek. Daar zijn alle voorzieningen getroffen om veilig bij elkaar te komen, geheel volgens de RIVM aanwijzingen.
  Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.

  Het programma is als volgt:
  12.30 lunch
  14.00 ontvangst met koffie en spekkoek
  14.30 Ledenvergadering
  15.30 Lezing over het Genieoptreden in
  Nederlandsch Indië door prof. dr. Ben
  Schoenmaker, directeur NIMH.
  16.30 afsluitende borrel
  17.30 einde bijeenkomst

  Tijdens deze vergadering zullen we o.a. de collega’s herdenken die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en
  staat een bestuursverkiezing op de agenda met o.a. het voorstel de voorzittershamer,
  die gedurende een periode van ruim twaalf jaar in handen is geweest van brigade-generaal b.d. Huib van Lent,
  over te dragen aan Kolonel Tjeerd Blankestijn. Uiteraard zal deze overdracht op passende wijze plaatsvinden.

  Na de lunch vinden alle activiteiten plaats in de Sumatrazaal van het Kumpulan op Landgoed Bronbeek.
  Deze Sumatrazaal voldoet aan alle RIVM richtlijnen. Zo is de 1,5 meter afstand gewaarborgd door de zitplaatsen,
  is er een routescheiding en beschikt de zaal over een goede luchtcirculatie (zie foto).

  Toch kan het bestuur zich goed voorstellen dat een aantal leden zal afzien van het bijwonen van deze bijeenkomst
  omdat zij om persoonlijke redenen alle risico’s willen vermijden. Zo is het ook mogelijk dat u, ondanks een aanmelding,
  toch op het laatste moment besluit toch niet te komen, zeker in het geval u bij zichzelf klachten vermoedt. Dat is geen enkel probleem!

  Aan deze VOG bijeenkomst zijn voor u en uw partner geen deelnamekosten verbonden.

  Voor aanmelding gaan naar: pagina

  door: Webbeheerder op 03 augustus

  Lees meer
 • VOG/VGOO golftoernooi 2020

  Beste leden van de VOG en/of VGOO (en aanhang).

  De baan is op donderdag 23 juli verkend en met de manager van de Golfhorst is gesproken. De baan ligt er prima bij en de club is uitstekend in staat om binnen de voorgeschreven corona-regels onze golfdag te hosten.

  De officiële inschrijving voor het VOG/VGOO golftoernooi is derhalve vanaf nu open.

  Voor meer informatie en inschrijving, ga naar: Regimenent pagina

  door: Webbeheerder op 28 juli

  Lees meer
 • Mededelingen (update 28 juli 2020)

  Beste leden,

  We hadden onze 70ste VOG verjaardag met een groots lustrumfeest willen vieren op vrijdag 9 oktober 2020 in Bronbeek. De coronabeperkingen laten vooralsnog echter geen bijeenkomsten toe van meer dan 100 personen. Daarom is in overleg met de Lustrumcommissie besloten ons lustrumfeest één jaar uit te stellen. Indien op dat moment ook sprake zal zijn van het verdrijven van het virus uit onze samenleving, zal dat des te meer reden zijn om dit op het lustrumfeest uitbundig te vieren.


  f8fc6541cb07939b6337e2abc6b883aec16100a5adbfab20f876c7e007866718Info over de geplande VOG jaarvergadering op 9 oktober 2020, U krijgt daarover tijdig bericht.
  Vooruitlopend alvast de jaarrekening en verslag kascontrole, zie pagina ledenvergadering (inloggen!) Namens het bestuur van de VOG wens ik u veel sterkte in deze uitzonderlijke tijd en wens u en de uwen het behoud van een goede gezondheid!

  Huib van Lent

  Voorzitter VOG

  door: Webbeheerder op 28 juli

  Lees meer
 • Gezocht: verhalen over de Defensiehaven (Arnhem)

  Gezocht: verhalen over de Defensiehaven (Arnhem)

  Gemeente Arnhem en Erfgoed Gelderland zoeken mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de Defensiehaven en de IJssellinie.

  Tijdens de Koude Oorlog dreigde er een landinvasie vanuit het Oosten. De overblijfselen van de IJssellinie zijn stille getuigen van deze dreiging. Een van deze overblijfselen is de Defensiehaven in Arnhem. Dit jaar start de gemeente Arnhem met het uitbaggeren van de Defensiehaven. De gemeente wil haar inwoners informeren over de werkzaamheden en tegelijkertijd het verhaal achter deze historische locatie vertellen. Erfgoed Gelderland is gevraagd om de verhalen te verzamelen.
  De IJssellinie strekte zich uit van Nijmegen tot Kampen en kon grote gebieden onder water zetten ter verdediging van het land. Het bestaan van de IJssellinie werd tot haar opheffing in 1964 en daarna zo veel mogelijk geheim gehouden. (Persoonlijke) verhalen over de linie zijn daarom schaars. Erfgoed Gelderland en de gemeente Arnhem vinden het belangrijk dat deze verhalen worden opgetekend, omdat ze inzicht geven in de manier waarop deze bijzondere periode uit de geschiedenis werd beleefd.
  Zie ook: animatie (een goed bewaard geheim) op: https://vimeo.com/395474695 en PDF: Noodbrugpontonplan

  door: Webbeheerder op 02 mei

  Lees meer
 • Overlijden Dhr Jan van Loenen

  Vandaag ontvingen wij het bericht dat op 24 maart j.l. is overleden dhr. Jan van Loenen.
  Wij wensen de familie sterkte bij het verwerken van dit verlies. Voor meer info, ga naar pagina ledengedeelte

  door: webbeheerder op 27 maart

  Lees meer
 • VOG Algemene voorjaarsvergadering 2020 (GEANNULEERD)

  Op vrijdag 24 april a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging plaatsvinden op het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum,
  hierbij zijn, na de lunch, ook een presentatie over het Instituut en een bezoek aan het Beeld en Geluid Experience ingepland.
  Uiteraard zal de dag worden afgesloten met een afsluitende borrel in het Atrium van het Instituut.
  Voor meer info ga naar: pagina activiteiten

  door: Webbeheerder op 09 februari

  Lees meer
 • VOG lustrum, 9 oktober 2020!

  VOG lustrum, 9 oktober 2020!

  In 2020 is de Vereniging Officieren Genie 70 jaren jong. Dat vieren we met een Lustrumfeest voor jong en ouder (incl. partners) op vrijdag 9 oktober 2020 op Landgoed Bronbeek in Arnhem.
  Het Lustrumfeest zal uit twee delen bestaan waarbij inschrijving voor een of beide delen mogelijk is.
  In de middag is er onder leiding van een gids een rondleiding over het landgoed en in het Museum Bronbeek. ’s Avonds zal er in het Kumpulan een spetterend feest georganiseerd worden. Tussendoor kunt u van een heerlijke maaltijd genieten.
  De inschrijving zal later dit voorjaar starten maar noteer alvast 9 oktober 2020 in uw agenda!

  door: Webbeheerder op 28 januari

  Lees meer
 • Overlijden Cees Wattel

  1 Jan 2020 is na een periode van ziekte overleden ons lid kap b.d. Cees Wattel.
  Cees was een trouwe bezoeker van de evenementen van de VOG.

  Wij zullen hem missen, sodeju!

  Lees meer
 • Kerstwens Voorzitter VOG, op naar 2020

  Beste leden Vereniging Officieren der Genie,

  Reflecterend op het afgelopen jaar…
  We kunnen weer terugkijken op een mooi VOG jaar. Het begon in april met onze voorjaarsvergadering in Dordrecht met een echte Battlefieldtour (dank Harry!). In juni hadden we een geslaagd Golftoernooi in Almkerk (dank Hennie). Ook de najaarsvergadering met excursie bij de EODD was een schot in de roos (dank Ton). We sloten af met de Operationele Module ‘Anders Leidinggeven!?’ met de symbolische Red Monkey als klap op de vuurpijl (dank Dennis en Peter). En onze leden… die werden het hele jaar door op hun wenken bediend door informatieve mailingen (dank Daan), een website die steeds up to date was -nu ook met Mineursrapport- (dank Fons), met tweemaal het blad Genie met verenigingsnieuws (dank Theo), met fraaie attributen (dank Ton) en met een gezonde financiële basis (dank Kees), en natuurlijk het schip op koers (dank Maarten). Ik heb heel veel waardering voor al hun inspanningen om onze vereniging levend te houden! En dat is ook dit jaar weer uitstekend gelukt.
  Ik wens U en uw partners fijne Kerstdagen (geniet ervan!) en een mooie start van het nieuwe jaar, ons lustrum jaar! Hopend U weer te zien op 24 april 2020 bij de voorjaarsvergadering in het Mediacentrum in Hilversum, ik kijk er naar uit! Geniegroet, uw voorzitter Brigade-generaal Huib van Lent

  door: Voorzitter VOG op 20 december

  Lees meer
 • VOG Operationele Module - Anders leidinggeven!?


  Op vrijdag 29 november hield de VOG haar Operationele Module ´Anders Leidinggeven!?’. Onder de 100 deelnemers waren vooral jongere genieofficieren. In de workshops, door enthousiaste jongeren zelf gepresenteerd, daagden zij uit tot een andere Mindset in de huidige hybride omgeving. Echter, een voortrekker van disruptieve veranderingen wordt vaak afgeschoten, net als een ‘Red Monkey’ in een groen oerwoud (beeldspraak van Jef Steas). Alle deelnemers waren geïnspireerd om daar verandering in te brengen. Dus deze oproep aan hen, maar ook aan anderen: ‘Wat ga jij vandaag anders doen? Ben jij zelf de ‘Red Monkey? Of herken jij de ‘Red Monkey’ in jouw omgeving en geef je hem of haar een kans?’
  Make it happen!

  Kijk voor een fotoreportage op pagina

  door: Webbeheerder op 20 november

  Lees meer
 • VOG Algemene voorjaarsvergadering 2019

  Op 5 april 2019 heeft de VOG haar Algemene voorjaarsvergadering in Dordrecht gehouden, gevolgd door de Battlefieldtour ‘Dordrecht Mei 1940’. Er was een overgrote belangstelling en de reacties waren lovend.
  Dit mede door de inbreng van de vier gidsen, Randy, Erik, Wouter en Fayzel, waarvoor hartelijk dank!

  Voor een impressie van deze weer geslaagde dag ga naar pagina foto's
   

  door: Webbeheerder op 03 april

  Lees meer
 • Leiderschap op de (genie)schop!

  Onder de inspirerende leiding van Kolonel der Genie Gert-Jan Kooij heeft een aantal jonge officieren, waaronder VOG bestuurslid Kap Dennis Lourens, een nieuwe visie op leiderschap gepresenteerd aan CLAS in de context van het nieuwe gevechtsveld. Ver weg van het genetwerkt optreden, waarbij veel van de inmiddels verouderde structuren en mindset ter discussie worden gesteld. Om écht het verschil te maken, hoogwaardige technologie te omarmen, vernieuwende concepten toe te passen en personeel uitdaging en toekomst te bieden, is het tijd voor disruptieve verandering! Kijk zeker ook naar de video in deze presentatie.
  https://deugdzaamverweer.nl/2019/01/31/272/

  door: BGen der Genie b.d. Huib van Lent op 04 februari

  Lees meer
 • Eerste impressie Geniesymposium


  Als voorzitter van de Vereniging Officieren der Genie ben ik trots op de symposiumcommissie!
  In het inspirerende symposium 'Samen banen wij de weg' daagt het Regiment Genietroepen de
  300 deelnemers van bedrijfsleven en krijgsmacht uit om samen de handen ineen te slaan voor
  vrede en veiligheid; de adaptieve genie! Top sprekers, top engagement. Kansrijke toekomst!
  Make it happen! Sodeju!
  Huib van Lent
  BGen b.d. der Genie

  door: Webbeheerder op 03 december

  Lees meer
 • VOG Algemene najaarsvergadering 2018

  Op 5 oktober 2018 was de VOG voor haar najaarsvergadering te gast in de prachtige officiersmess van het ASK op 'De Knobbel' in 't Harde. Tijdens de vergadering gaf onze regimentscommandant, kolonel Burg Valk, een toelichting op de ontwikkelingen rond de geniebladen na het beëindigen van de samenwerking met GPA. Na een goed verzorgde lunch volgde de excursie naar het Kenniscentrum Wapens en Munitie. Hier worden dagelijks onder veelal extreme omstandigheden wapens, munitie en beschermingsmiddelen voor militairen getest (verhitten, bevriezen, schokbelasting en beproevingen in een 300 meter indoor schietbaan). Deze zeer geslaagde excursie maakte veel indruk. Ook bezochten enkele deelnemers het Artillerie museum dat ook hoge waardering oogstte. De dag werd afgesloten met een aperitief en het mineurslied bij prachtig weer op het terras van de officiersmess.
     Voor meer prachtige impressie foto's ga naar pagina foto's

  door: Webbeheerder op 10 oktober

  Lees meer
 • Kodiak doet naam eer aan


  De VJTF van de NAVO mag z’n handjes dichtknijpen. De geniedoorbraaktank – na jaren beproevingen nu dan eindelijk écht in het bezit van de landmacht – maakt namelijk volgend jaar deel uit van die flitsmacht. De bemanning die de Kodiak doet brullen meent dat niets zijn adem kan laten stokken. Het Mediacentrum Defensie toog naar de Leusderheide en maakte een beeldverhaal van de alleskunner.
  Zie voor een uitgebreide indrukwekkende rapportage:
  https://magazines.defensie.nl/landmacht/2018/06/03_massieve_multitool_op_rups_06-2018

  door: Webbeheerder op 18 juli

  Lees meer
 • Kleinschalig en constructief VOG Café Reek.

  Donderdag 28 juni kwamen jonge, ervaren en post-actieve genieofficieren in een informele setting bijeen voor het VOG Café Reek. Onder het genot van een drankje werd gesproken over loopbaanmogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling van de jonge genieofficier binnen de Adaptieve Krijgsmacht. 

  door: Peter Corvers op 06 juli

  Lees meer
 • Ton van Erp krijgt Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon

  minister speldt medaille op De ernstig zieke luitenant-kolonel b.d. Van Erp heeft vandaag de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in brons ontvangen. Hij kreeg die onderscheiding vanwege zijn optreden in 1991 tijdens inzet in Irak. De Erepenning wordt verleend aan mensen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed, beleid en zelfopoffering.

  Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten reikte het eremetaal uit. Dat gebeurde op De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot in het bijzijn van familie van Van Erp.

  Van Erp maakte destijds als enige Nederlander deel uit van een VN-team, belast met de ontmanteling van chemische wapens en explosieven in Irak. Hij was hierbij ingedeeld vanwege zijn bekwaamheid als genieofficier en springstoffenexpert.

  door: Webbeheerder op 14 juni

  Lees meer
 • Herdenking Watersnoodramp: “De onmacht die ik voelde”

  Meer dan 20.000 militairen werden 65 jaar geleden ingezet om mensen en dieren van de watersnoodramp te redden. Het waren vooral genisten en ze kwamen uit verschillende landen. “De onmacht die ik voelde tegen dat natuurgeweld herinner ik mij nog goed”, vertelt de inmiddels 84-jarige genist Koos de Vos. De generaal-majoor buiten dienst was gisteren als enige van zijn lichting aanwezig bij de nationale herdenking bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.
  Als 19-jarige cadet werd hij in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 op een slaapzaal van de Koninklijke Militaire Academie wakker geschud door het alarm. ‘Vast weer een oefening’, was de gedachte van De Vos en zijn kameraden. Helaas bleek het dit keer menens. Niet veel later stond de militair met tientallen collega’s in het ijskoude water. Mensen en dieren redden en evacueren luidde de opdracht. Later werd het leger ingezet voor het dichten en versterken van dijken, het herstellen van wegen en het bergen van slachtoffers
  Benieuwd naar het persoonlijke verhaal van voormalig genist Koos de Vos? Beluister dan het intervieuw

  door: Webbeheerder op 10 februari

  Lees meer
 • OPHEFFING 460 GENIEGEVECHTSGROEP 1959 - 1994

  De mobilisabele territoriale 460 Geniegevechtsgroep werd ongeveer 24 jaar geleden opgeheven. Ouderen hebben er zeker nog herinneringen aan. De vier bataljons van de eenheid, evenals de zelfstandige compagnieën kwamen regelmatig op voor herhalingsoefeningen. De hoofdtaak van de groep was het in stand houden van hoofdaanvoerwegen op het Nederlandse grondgebied (de oost - west lijn). Brugslag (bailey op dekschuiten), veerdiensten en weg- en spoorwegherstel werden veelvuldig beoefend. Qua personele bezetting bestond 460 Geniegevechtsgroep uit reservisten en beroepspersoneel geplaatst op vredesfuncties.

  door: Lkol b.d. Jan Kamminga op 06 februari

  Lees meer
 • 2018

  Het bestuur van de VOG wenst haar leden, prettige feestdagen en een voorspoedig 2018

  door: Secretaris op 21 december

  Lees meer
 • Operationele module 2017 een doorslaand succes

  De VOG Operationele Module 'De Toekomt van de Genieofficier, leren uit het Verleden' was een doorslaand succes! Met 140 geëngageerde deelnemers en top Inleiders als LGen Hans van Griensven (Uruzgan) en Bgen b.d. Otto van Wiggen (Koude Oorlog), Lkol Jasper Kremers (Mali) en Lkol Jos Dirkx (Litouwen). Alle inleidingen werden direct gevolgd door Tactical Decision Games waarmee de 15 syndicaten aan de slag konden. Het geheel werd begeleid door Moderator Kol Gert-Jan Kooij die de zaal tot het laatste moment wist te boeien en te prikkelen, niet in de laatste plaats door zijn interactieve zoektocht naar de kwaliteiten van de Genieofficier van de toekomst! Dit was een dag waar alle deelnemers een stimulans voor de toekomst aan zullen overhouden.

  Lees meer
 • Plv-vz bevorderd tot Res Kolonel

  Op 6 juni j.l. is onze nieuwe plaatsvervanger-voorzitter Maarten Rol door P-CLAS, Generaal-majoor Martin Wijnen, bevorderd tot Res Kolonel. De gelegenheid vond plaats tijdens de Social van de Oefening Civil Spring van het Netwerk Infra van 1 CMI Co. De bevordering hangt samen met een nieuwe functie binnen Staf-CLAS: daar zal hij een reorganisatiestudie uitvoeren naar het domein Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Na goedkeuring van de studie en de daarin geadviseerde keuzes mag hij vervolgens deze reorganisatie gaan begeleiden. Namens ons allen, van harte gefeliciteerd.
  Uiteraard laat onze voorzitter deze gelegenheid niet voorbij gaan om onze vereniging te promoten door het aanbieden van onze bekende Golfballen set aan P-CLAS.

  door: Webmaster op 17 juni

  Lees meer