Contact

Voor contact met onderstaande mensen kunt u naast de adressen/telefoonnummers ook via het menu aan de linkerzijde een e-mail zenden.

Secretaris
Maj bd D.C.P. Janse
Madrigaal 23
8265 RR Kampen
Tel.: 038 8520724

Penningmeester
Maj (R) bd ir. drs. C.P. Ockhuijsen RA
Jean Monnetpad 26
2553 Den Haag
Tel.: 070 4042203
E-mailadres: CP.Ockhuysen.01@mindef.nl

Redacteur Genie
Lkol bd T.H.A. van Kauuwen
Klimopzoom 92
2353 RL Leiderdorp
Tel.: 071 5414789

Webbeheerder
Maj bd A.J.J. Aarendonk
Tel: 06 52032448

Correspondentie eenheden

Eenheid Correspondent Telefoon
     
11 Pagnbat Maj H. Fix 038 3767401
    MDTN: 535 67401
     
41 Pagnbat Ritm M. van Kemenade 040 2666301 
    MDTN: 549 66301
     
101 Gnbat Maj ir. J.H.W. Gelinck 038 3767201
    MDTN: 535 67201
     
11 Gncie LMB Kap Verhaar 026 3532894
    MDTN: 564 32894
     
Haagse Staven Maj S. de Waard 070 3397390
    MDTN: 580 7390
     
DVD Lkol E.J. Galama 030 2184639
     
KMA Lkol drs. C.J. Selmeijer 076 5273281
    MDTN: 529 73281
     
OTCGenie Lkol E. Leidelmeijer 073 6881001 
    MDTN: 531 81001