VOG Operationele Module - Anders leidinggeven!?

Wat betekenen de ontwikkelingen op het gevechtsveld voor leidinggeven binnen het landoptreden? Dit is de hoofdvraag in het rapport Leidinggeven op het nieuwe gevechtsveld.

Wat betekenen de conclusies uit dit rapport voor de functie van military engineering in het landoptreden en hoe kan de Genieofficier een bijdrage leveren aan de noodzakelijke veranderingen van leiding geven? Een eerste aanzet tot het vinden van antwoorden op deze vraag worden gedaan in de VOG Operationele Module 2019 "Anders leidinggeven!?".

In het rapport en dit filmpje vindt u de nodige informatie om gezamenlijk de dialoog aan te gaan.

Programma:
Keynote Andere Context, Anders Leidinggeven
Wat betekent de veranderende context met hybride dreiging voor het leidinggeven in het landoptreden?
 
Workshop De Landmacht een oerwoud? 
Wat belemmert ons officieren om veranderingen door te voeren zodat we morgen beter zijn dan vandaag? Op naar een dynamische organisatie!
 
Workshop Hybrid Wargaming
Wat is de andere besluitvorming tijdens het optreden tegen de hybride dreiging?
 
Workshop The Hybrid Organization
Hoe kunnen we onze vredesbedrijfsvoering efficiënter maken zodat we meer tijd hebben voor onze core business in het hybride conflict?

Tijden:
10:00 Ontvangst met koffie en thee
10:30 Opening door Voorzitter VOG & moderator kolonel Stam
10:40 Keynote
asl.    1e ronde workshops
12:30 Lunch
13:30 2e ronde workshops
asl.    Plenaire dialoog
16:00 Einde programma

Aanmelden:
Om een inschatting te maken van het aantal deelnemers verzoeken wij u in te schrijven via de ticket-optie of met de centrale opgave door de genie-commandanten.

Tenue:
Tenue is vrij.

Kosten:
Dankzij de Vereniging van Officieren der Genie en de Regimentscommandant is deelname kosteloos.

Credits:
Regiment Genietroepen
Vereniging van Officieren der Genie
Deugdzaam Verweer
Jong Genie