Foto's

Algemene voorjaarsvergadering 2013 te Rosmalen

De Zuid- Willemsvaart is aangelegd op instigatie van Napoleon Bonaparte. Met de aanleg werd gestart in 1805 en het kanaal kwam gereed in 1809. Het kanaal verbindt Maastricht met Den Bosch, is 123 km lang , heeft 21 sluizen en overbrugt een verval van 40 m. Het kanaal is vernoemd naar koning Willem I. Initieel had het kanaal een breedte van 5 m. In de loop van de 20- ste eeuw heeft het kanaal zijn huidige vorm gekregen. Het kanaal loopt in Den Bosch uit op de Dieze en krijgt in Engelen een aansluiting op De Maas. Het kanaalpand dwars door Den Bosch wordt sinds jaar aan dag als hinderlijk ervaren, derhalve zijn plannen uitgewerkt om het kanaal buiten Den Bosch om te leiden. Deze plannen worden thans, onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat , uitgevoerd door de Aannemerscombinatie ‘WillemUnie’. Het kanaal volgt de A2 aan oostelijke zijde, gaat over het grondgebied van Rosmalen en mondt uit in de Maas enkele kilometers stroomopwaarts van de huidige uitmonding. De Directies van Rijkswaterstaat en De WillemsUnie ontvangt de VOG in het ketencomplex te Rosmalen, alwaar het gehele programma zich zal afwikkelen.