Foto's

Algemene najaarsvergadering 2012 te Apeldoorn

Op 16 november 2012 is de najaarsvergadering gehouden op de locatie Radio Kootwijk te Apeldoorn. De Midden-Veluwe was begin vorige eeuw weids en nauwelijks bewoond. De ruimte en het het feit dat de grond in eigendom was van de Nederlandse Staat maakten deze plek uitermate geschikt voor de vestiging van een radiotelegrafisch zendstation. Het werd in 1923 door de PTT in gebruik genomen en gold destijds als een “wonder van moderne techniek”. Koningin-moeder Emma opende in 1929 de radiotelefoondienst met de woorden “Hallo Bandoeng, hoort u mij ?”. Vanaf die tijd kon men bellen met Nederlands Indië. De stilte en ruimte rond het zendstation was nodig voor ongestoorde verbindingen, maar zorgde ook voor een vrije ontwikkeling van de natuur.