Foto's

VOG dankt zijn vrijwilligers!

We kijken terug op een fantastisch lustrum jaar. Als blijk van waardering voor de inzet van alle vrijwilligers die dit zich hebben ingezet voor de VOG, heeft het VOG bestuur hen op 19 januari 2011 een diner aangeboden. Dit vond plaats in de Jachtzaal in kasteel Maurick te Vught. namens alle VOG leden!