Foto's

VOG-Café Oirschot

VOG-Café Oirschot, een schot in de roos!

VOG Café is een initiatief van de Vereniging Officieren Genie waar jonge Genie-officieren in informele setting samenkomen in Oirschot of Wezep. Het accent ligt op discussie en brainstorm over de onderwerpen die de jonge Genie-officieren bezig houdt. De VOG beoogt daarmee de integratie van de jonge officier binnen het Regiment.
Met de uitdagende titel "KEN JIJ DE LOOPBAAN MOGELIJKHEDEN ALS GENIE-OFFICIER?" werden jonge officieren van de Genie opgeroepen te discussiëren over dit aansprekende onderwerp dat leeft binnen deze categorie. "Heb jij vragen over je mogelijkheden binnen en buiten de Genie, of het volgen van opleidingen en studie, dan is dit je kans om met ervaren officieren in gesprek te gaan!" Enerzijds lijken de loopbaanmogelijkheden binnen de genie beperkt, maar anderzijds zijn veel andere mogelijkheden nog onbekend. Na een goed doordachte keuze voor Landmacht officier, een gedegen opleiding en enige jaren parate ervaring, volgt vaak een moment van zelfreflectie. "Je maakt persoonlijke groei door en er komen nieuwe behoeftes, wensen en dromen in werk- en privé-situaties. Dit alles heeft gevolgen voor jouw keuze en investering als professional en mens."
Voor deze bijeenkomst waren 'Special Guests' uitgenodigd die vanuit hun eigen ervaringen konden vertellen over hun carrièrestappen buiten de gebaande paden. Bgen Paul Ducheine, Kol b.d. Mees Dekker, Lkol Wim Janse, Lkol Jasper Kremers en Lkol Paul van Heul gaven allen vanuit hun eigen perspectief aan waar mogelijkheden en kansen liggen. Er werd open en indringend met hen van gedachte gewisseld. Een belangrijke conclusie was dat het zowel voor de persoonlijke ontwikkeling van de genieofficier als voor het Wapen de Genie belangrijk is ervaringen buiten de eigen omgeving op te doen. Dit kan variëren van de plaatsing bij het Rijksvastgoedbedrijf of bij een civiel bedrijf tot een plaatsing bij andere defensieonderdelen op diverse niveaus. Een tweede belangrijke conclusie was dat de genieofficier actief in zijn ontwikkeling moet investeren, met name door het volgen van (hogere) opleidingen en studies.
Het eerste VOG Café bracht Genie-officieren met elkaar in contact binnen het thema persoonlijke ontwikkeling en loopbaanmogelijkheden van de Genie-officier. Met 35 geëngageerde deelnemers was dit direct al een succes dat ook in Wezep zal worden herhaald.
Wij danken Kap Peter Corvers die dit namens de VOG heeft georganiseerd en 41 Pagnbat voor het faciliteren van het VOG Café in Oirschot!