Foto's

VOG Algemene najaarsvergadering 2019

Verheugd over de grote opkomst, opent de voorzitter de vergadering en heet allen van harte welkom bij de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) in Soesterberg. In het bijzonder heet de voorzitter het erelid Jaap Brandenburgh alsmede ons erelid ‘met kroon’ Jan Kamminga en zijn echtgenote Adrie welkom. Ook een bijzonder woord van welkom voor Fons Aarendonk, Roel Broeksma en Bob van Lune als leden van verdienste en de oud-voorzitters van de VOG Henk Rietveld en Jaap Brandenburgh. Tevens welkomstwoord door commandant EODD, kapitein ter zee Gerard Hekkers en de stafadjudant Peter Martens en na de lunch een presentatie en rondleiding, aansluitend een gezellig samenzijn.