Foto's

VOG algemene voorjaarsvergadering 2022

Tien maanden na de vorige algemene ledenvergadering stond in het KEK- gebouw van de Prinses Margrietkazerne (PMK) het gebruikelijke ontvangst­ maal, koffie, thee en petit fours, gereed voor de deelnemers van de eerste post Corona ledenvergadering. De sfeer was al snel top: een ware marktplaats van oude herinneringen, laatste nieuwtjes  en besmuikte roddels.

Static  show

Een deel van het traditionele middagpro­gramma was naar voren geschoven. Een vergaderdatum gepland tussen Ko­ningsdag en 4 en 5 mei betekende dat het merendeel van de eenheden van de PMK met verlof was. Aldus bevond zich een ‘harde kern’ van het gezelschap nog voor de vergadering en de lunch op de appelplaats van de PMK, alwaar 101 Geniebataljon en 11 Pantsergeniebataljon alsnog in staat bleken te zijn met een static show de volle aandact te trekken.

Na de lunch en de vergadering luidde de voorzitter het tweede deel van het mid­dagprogramma in: een uiteenzetting van luitenant-kolonel Erik van den Berg, se­nior stafofficier NAVO-aangelegenheden bij de Bestuursstaf. De spreker nam zijn gehoor mee naar de wondere wereld van beleids- en besluitvorming binnen het bondgenootschap.