Foto's

Bezoek Forteiland Pampus 6 april 2023

VOG algemene voorjaarsvergadering 2023

Op 6 april 2023 was er weer een algemene ledenvergadering, dit keer op Forteiland Pampus.
Eerst met de boot van Muiden naar het eiland, vervolgens de vergadering, lunch, rondleiding en aansluitend
de borrel met snacks.

Een gezellig samenkomst van leden en partners, zoals gewend een prima geleid ALV door onze voorzitter Tjeerd,
een duidelijk inzicht Regiment Jubeljaar door oud Regimentscommandant Burg en een uiterst interessante rondleiding
in de historische geschiedenis van het eiland Pampus. Sil bedankt voor de organisatie!

Voor een beeldvorming zie bijgevoegde foto's, met dank aan Simon, Tonny en Daan,
alsmede een verkorte video ballonvaart over de stelling.